Om oss

Offisiell åpning av The Norwegian Classroom på BETT London i januar, i samarbeid med IKT-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

 

Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusters sommeren 2015.

Oslo Edtech Cluster var et prosjekt som ble etablert for å styrke arbeidet med markedsaktiviteter, forskning og økt bruk av norsk læringsteknologi. Prosjektet er fra februar 2020 integrert inn i IKT-Norges Edtech-forum, som brukes som diskusjonspartner for nasjonale og lokale myndigheter rundt bruken av edtech. IKT-Norge var initiativtager og prosjekteier i Oslo Edtech Cluster.