medlem

Seagull Maritime AS

Seagull Maritime AS er en markedsledende leverandør av kompetansesystemer og e-læring rettet mot sjøfolk ombord på skip. Vi er 135 ansatte med hovedkontor i Horten og avdelingskontorer i 8 land.

 
 

Seagull Maritime AS er en ledende leverandør av kompetanseløsninger og e-læringsmateriell til maritim industri. Vi tilbyr et omfattende bibliotek med trening og ombordkurs for regulatorisk overholdelse og forbedret sjøfartskunnskap. Grunnlagt i 1996 opererer vi nå globalt, har kontorer på 8 steder og vi vokser fortsatt. Vårt mål er å levere innovative lærings- og kompetanseløsninger som forbedrer ferdigheter, reduserer operasjonelle og lovgivningsmessige risikoer og maksimerer kundens operasjonelle ytelse.

HVORDAN DET FUNGERER

Våre treningsløsninger ble bygd for å hjelpe maritime næringslivskompetanse og hjelpe sjøfolk til å forbedre kompetanse og kompetanse, og i siste instans øke maritim sikkerhet gjennom kunnskap. I dag har vi mer enn 275 e-læring titler, mer enn 45 godkjente kurs og et omfattende videobibliotek tilgjengelig for våre kunder. Vi leverer et avansert verktøy for trening og kjennskap til ulike aspekter av drift, sikkerhet, sikkerhet, styring og prosedyrer om bord på alle typer fartøy.