medlem

Engineerium

Engineerium er et interaktivt opplevelsessenter på Fornebu og tilbyr blant annet det interaktive læringsspillet Engineering Challenge til elever på 8. – 13. trinn. I Engineering Challenge får elevene prøvd seg som ingeniører, og de må jobbe både selvstendig og i team for å løse oppdraget. Engineerium har i tillegg tilpassede undervisningsopplegg for alle andre klassetrinn og barnehager.