Forskning

Nyutdannede lærere om egen digital kompetanse og IKT i sin utdanning

Utviklingen av nyutdannede læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse er viktig for å styrke elevenes læringsutbytte, sørge for bedre læringsstrategier og å gi elever tilpasset opplæring.

 

356 nyutdannede lærere har deltatt i undersøkelsen om egen digital kompetanse og IKT i sin utdanning.

Rapporten Nyutdannede lærere viser hvordan lærerne selv vurderer sin profesjonsfaglige digitale kompetanse og sin egen lærerutdanning sett i lys av IKT-opplæring. Rapporten bygger på kvantitativt datamateriale innsamlet av Senter for IKT i utdanningen, med bistand fra TNS Gallup.

Rapporten bidrar til økt kunnskap om hvordan nyutdannede lærere vurderer at de er forberedt til å bruke IKT i læreryrket, og hva som eventuelt kan styrkes i lærerutdanningen.

Utdrag fra rapportens hovedfunn:

  • Lærerne mener at egen utdanning ikke har vært god på opplæring i IKT
  • Den digitale kompetansen er i liten grad utviklet gjennom krav og arbeidsformer i lærerutdanningen
  • Positiv holdning til IKT blant lærerstudenter og lærerutdannere

Hentet fra Senter for IKT i Utdanningen