Forskning

Digitale ferdigheter for alle?

ICILS er en komparativ studie av ungdomsskoleelevers digitale ferdigheter. Denne rapporten beskriver de norske resultatene fra ICILS 2013.

 

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en komparativ studie av ungdomsskoleelevers digitale ferdigheter. Studiet er i regi av organisasjonen The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), mens Australian Council for Educational Research (ACER) har hatt det faglige ansvaret.