Forskning

Ark & App i norske klasserom

Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
Forskningsprosjektet ARK&APP omhandler valg og bruk av læremidler i engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag på 5. – 7. trinn, ungdomstrinn og i videregående skole.

 

Forskningsprosjektet er gjennomført av IPED ved Universitetet i Oslo i samarbeid med forskere fra ILS ved samme Universitetet, samt forskere ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet.

Det er foretatt videoanalyser av alle læringsøkter i et helt undervisningsforløp over 2-3 uker i 12 case, samt intervjuer med lærer og elever i skoleklasser.

Les mer hos Udtanningdirektoratet!