Forskning

Ett av delmålene i Oslo Edtech Cluster er å koble næringsliv med forskning og utvikling for å teste, dokumentere og utvikle de mange spennende læringsverktøyene som aktørene i nettverket vårt jobber med å produsere og distribuere.

 

Rapporter

Ark & App i norske klasserom

Universitetet i Oslo Publ. 9.05.2016

Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Forskningsprosjektet ARK&APP omhandler valg og bruk av læremidler i engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag på 5. – 7. trinn, ungdomstrinn og i videregående skole.