Nyhet

Oslo Edtech Hackathon 2019

Publisert: 22. mars 2019

Oslo Edtech Cluster er medarrangør, sammen med NTNU, Tekna og Gyldendal, av det aller første Oslo Edtech Hackathon. Temaet er Frafall. Frafall – fra videregående skole, høyere utdanning og arbeidslivet – er et betydelig samfunnsproblem. Nå inviterer vi til felles dugnad for å komme opp med nye innfallsvinkler og løsninger på frafall.

 
 

Planen er å ha tverrfaglige team som jobber 24 timer med løsninger som kan bidra til å redusere frafall i norsk skole, og/eller fange opp de som har falt utenfor. Se mer informasjon på nettsidene: www.edtechhackathon.no