Velkommen til Oslo Edtech Cluster, et nettverk for selskaper som jobber med læringsteknologi. Norsk edtech er i sterk vekst, det er høy aktivitet, og næringen får stor anerkjennelse internasjonalt. På kort tid har denne næringen rukket å telle over 80 norske selskaper med godt over 300 millioner brukere i hele verden. Edtech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Oslo Edtech Cluster ble i 2020 integrert inn i IKT-Norges Edtech-forum. IKT-Norge var initiativtager og prosjekteier i Oslo Edtech Cluster.
 

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

Se våre medlemmer Jeg ønsker mer informasjon om medlemskap
Foto: Oslo Innovation Week