Om oss

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.

Offisiell åpning av The Norwegian Classroom på BETT London i januar, i samarbeid med IKT-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

 

Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusters sommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, og Oslo Edtech Cluster har i første omgang  støtte for tre år.

Initiativet til å opprette en næringsklynge innen edtech kom fra krefter innen miljøet som har jobbet med læringsteknologi og bedre læring i mange år, som IKT-Norge, utdannings- og forskningsinstitusjoner og, ikke minst, selskapene selv.

Ansatte i Oslo Edtech Cluster:
Hege Tollerud
Daglig leder
hege@osloedtech.no
+ 47 920 30 968

Mihaela Tabacaru
Prosjektleder Forskningsdrevet Innovasjon
mihaela@osloedtech.no
+47 418 55 830

Styringsgruppen:
Vineet Sharma, Kikora, (leder)
Carl Morten Knudsen, Creaza
Solveig Ellila Kristiansen, Lin Education
Wenche Halvorsen, NKI Nettstudier
Sveinung Skule, NIFU
Heidi Austlid, IKT-Norge