Om oss

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.

Offisiell åpning av The Norwegian Classroom på BETT London i januar, i samarbeid med IKT-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

 

Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusters sommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, og Oslo Edtech Cluster har i første omgang  støtte for tre år.

Initiativet til å opprette en næringsklynge innen edtech kom fra krefter innen miljøet som har jobbet med læringsteknologi og bedre læring i mange år, som IKT-Norge, utdannings- og forskningsinstitusjoner og, ikke minst, selskapene selv.

Ansatte i Oslo Edtech Cluster:
Hege Tollerud
Daglig leder
hege@osloedtech.no
+ 47 920 30 968

Ka Man Mak
Prosjektmedarbeider
kaman@osloedtech.no

Styringsgruppen:
Bjørn Rustberggaard (leder), Inspera
Carl Morten Knudsen, Creaza
Johan Brand, Kahoot!
Johan Kvarving Vik, Kikora
Solveig Ellila Kristiansen, Conexus
Wenche Halvorsen, NKI Nettstudier
Anne Berit Swanberg, Handelshøyskolen BI
Sveinung Skule, NIFU
Fredrik Syversen, IKT-Norge
Anne Cathrine Morseth, Innovasjon Norge