Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

Hubro Education AS

Hubro Education gjør det enkelt og gøy å "learn by doing" i økonomi- og ledelsesfagene med nettbaserte bedriftsspill. I spillene styrer spillerne virtuelle selskaper, og for lykkes må de bruke teorien i praksis. Spillene passer for både høyere og videregående utdanning, og i dag bruker 20 universiteter og 70 videregående skoler i seks land våre simuleringer.

Sci-Code AS

Sci-Code provides students, teachers, content creators and institution leaders with high quality, computer science courseware and tools. Instead of spending weeks creating interactive coding exercises like at Codecademy.com - our lean content manufacturing system allows for any global expert to create courseware in any language, in minutes, without having code.

Kommuneforlaget AS

Kommuneforlaget er en av de 25 mest innovative selskapene i Norge. Vårt mål er å øke kvaliteten på offentlige tjenester gjennom utdanningsteknologi og digitalisering.

Skolon AS

Skolon får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet! Digital læring skal være enkelt. Derfor samler Skolon digitale skoleverktøy på én samlingsplass, med én innlogging. Her finner du alt fra læremidler, programmer og apper, til hjelpemidler og tjenester fra ulike leverandører som passer for både lærere og elever. Det er også mulig å koble sammen skoleplattform og administrasjonssystem, slik at du får alt du trenger - samlet på ett sted. Mer tid til læring, mindre tid til administrasjon. Digital læring skal være enkelt!

Educas

Educas utvikler "lær å lære"-løsninger for skole- og høgskolesektoren. Lær å lære er en 21st Century Skill og på EUs liste over kjernekompetanser.

Macroscope/Corelis AS

Macroscope develops a new type of digital teaching and learning material aimed to improve learning outcomes from Economics courses. The solution is based on extensive use of real and dynamic data related both to theory and topical issues.

No Isolation

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift, grunnlagt i oktober 2015. Selskapets mål er å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon gjennom teknologi. Første produkt er AV1, en robot som gjør at barn og unge med langtidssykdom kan delta på skole. AV1 ble lansert i august 2016, og står nå på over 240 skolepulter i Europa. AV1 er utstyrt med kamera, mikrofon og høyttaler, som lar eleven koble på og delta, uansett hvor de er. Den er utviklet med sikkerhet i høysetet, spesielt for bruk i klasserommet.

Lin Education

Lin ønsker å utvikle en skole i bevegelse. En skole som er en del av samfunnet, der eleven, læringen og utviklingen står i fokus – hele tiden og overalt. Lin jobber med skoleutvikling og har 10 års erfaring. I 2017 etablerte vi oss i Norge, og vi har i dag nesten 100 ansatte på våre arbeidssteder i Oslo, Gøteborg, Stockholm, Malmø, Karlstad og Umeå.

Stepifi

STEPIFI sørger for at skolen raskere og enklere kan booke vikarer. Tjenesten kobler lærer og vikar sammen, samtidig som skolen får et administrasjonspanel som gir full oversikt over bruken av vikarer. Slik sørger STEPIFI for at man jobber mer effektivt og reduserer vikarbruken.

Sounds Good

Sounds Good is a game company developing tailored and personalized pronunciation and vocabulary learning tailored towards students who learn English or Norwegian as a second language.

LearnLab

Dypere læring gjennom å skape og dele sammen. 25. september 2017 lanseres en ny programvare som engasjerer til dypere læring gjennom deling, kreativ samskapning og problemløsning. Learnlab er en kombinasjon av innhold og teknologi som engasjerer for dypere læring. Learnlab vil starte med å prøve løsningen ut sammen med 15 kommuner i Deep Learning Society (DLS).

Edrupt AS

Edrupt leverer effektiv læring i en egenutviklet e-læringsplattform til ambisiøse studenter, i en studentfokusert kultur, med en hjelpsom stemme.