Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

Rikt

Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi jobber for å etablere ambisiøse og gode læringsmiljøer, gjennom pedagogisk bruk av EdTech. Dette lykkes vi med gjennom bruk av digitale hjelpemidler, satt inn i en sammenheng med vurdering for læring og klasseledelse. Vi legger til rette for at alle skal få mestre, skape, anerkjenne og reflektere. Rikt er svært opptatt av det forskning har vist gir økt læring i skolen og i barnehager. Vi har gitt veiledning i over 70 kommuner, over hele landet.

www.rikt.net

kris@rikt.net

Cappelen Damm Undervisning

Cappelen Damm Undervisning er en del av Norges største forlagshus. I tett samarbeid med kundene utvikler vi digitale løsninger som benyttes i hele undervisningssektoren. Vi tilbyr ca. 400 fagnettsteder for grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og akademisk.

www.cdu.no

eva.loennechen@cappelendamm.no

Aschehoug Undervisning

Aschehoug Undervisning er landets ledende miljø for utvikling av digitale læremidler. På www.lokus.no finner du over 200 elev- og lærernettsted tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen. Tavle er et verktøy til støtte for læreren i klasserommet på barnetrinnet. Skolene kan også kjøpe og bruke digitale unibøker gjennom Lokus.

www.aschehoug.no

anita.vie.holm@ascheoug.no anne.wangberg.hansen@aschehoug.no

Kahoot!

Kahoot! is a game-based learning platform. Makes learning awesome through creating, playing and sharing fun learning games for any subject, for any age.

www.getkahoot.com

johan@getkahoot.com

Basic Matte

Basic Matte eX er det første komplette e-læringssystemet i matte i Norge, som vi definerer på følgende måte: Norsk mattepensum, steg-for-steg læring, kontrollspørsmål, modultester, interaktive eksamener, egen LMS, spillifisering, GeoGebra, Live Support og rapportering. Ideen er bygget på den lave gjennomsnittskarakterer i matte vi har sett de siste årene.

www.basic-matte.no

gaute@basic-matte.no

Creation Creates AS – Wateachu

Creation Creates AS er et lite edtechselskap fra Fredrikstad som startet i 2016. Hovedproduktet er nyutviklede Wateachu.no™. Dette er en digital arbeids-/lekseplan for ikke-digitale oppgaver og betautgaven tilbys gratis til alle norske lærere for uttesting ut 2016. Siden planen er digital kan lærer få loggført elevaktivitet som ikke er digital, og elevene kan også hjelpe hverandre gjennom løsningen.

www.wateachu.no

kristoffer@creationcreates.com

Masterbloggen

Masterbloggen publiserer veldreide blogginnlegg om nypubliserte masteroppgaver, med lenke til originaloppgavene i universitetenes digitale arkiver. Fersk kunnskap tilgjengeliggjort for spredning i sosiale medier. Vårt motto er at kunnskap skal aktiveres, ikke arkiveres!

www.masterbloggen.no

kontakt@masterbloggen.no

Leadership Weekly AS

Vi leverer lederutvikling intergrert i egen lederrolle. Dette gjør vi ved å fasilitere en inspirerende læringsmiks hvor vi kombinerer fellessesjoner i vårt digitale klasserom med praktisk erfaringslæring i egen lederrolle. Leadership Weekly drar nytte av tidsriktig teknologi for å levere effektiv læring som gir resultater!

www.leadershipweekly.com

success@leadershipweekly.com

WeWantToKnow – DragonBox

WeWantToKnow, med sitt hovedprodukt DragonBox, er i verdenstoppen på å skape spillbaserte læringsverktøy for alle aldersgrupper. Siden selskapet ble etablert i 2001 er den prisbelønte DragonBox-serien spilt av millioner av barn i hele verden. Vi har kontorer i Norge, Frankrike og Polen, og et multi-nasjonalt jobbmiljø.

www.wewanttoknow.com

sx@wewanttoknow.com

Mattekrets AS

Mattekrets ble startet i 2015 med et mål om å skape en fremtidsrettet læringsarena for barn, med fokus på kritisk tenkning, kreativitet, teknologi og samhandling. Vår visjon er å hjelpe barn med å utvikle et sterkt matematisk og teknologisk grunnlag, selvtillit, nysgjerrighet og et sosialt nettverk de kan ha nytte av hele livet.

www.mattekrets.no

mattekrets@gmail.com