Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

Educas

Educas utvikler "lær å lære"-løsninger for skole- og høgskolesektoren. Lær å lære er en 21st Century Skill og på EUs liste over kjernekompetanser.

Macroscope/Corelis AS

Macroscope develops a new type of digital teaching and learning material aimed to improve learning outcomes from Economics courses. The solution is based on extensive use of real and dynamic data related both to theory and topical issues.

No Isolation

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift, grunnlagt i oktober 2015. Selskapets mål er å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon gjennom teknologi. Første produkt er AV1, en robot som gjør at barn og unge med langtidssykdom kan delta på skole. AV1 ble lansert i august 2016, og står nå på over 240 skolepulter i Europa. AV1 er utstyrt med kamera, mikrofon og høyttaler, som lar eleven koble på og delta, uansett hvor de er. Den er utviklet med sikkerhet i høysetet, spesielt for bruk i klasserommet.

Lin Education

Lin ønsker å utvikle en skole i bevegelse. En skole som er en del av samfunnet, der eleven, læringen og utviklingen står i fokus – hele tiden og overalt. Lin jobber med skoleutvikling og har 10 års erfaring. I 2017 etablerte vi oss i Norge, og vi har i dag nesten 100 ansatte på våre arbeidssteder i Oslo, Gøteborg, Stockholm, Malmø, Karlstad og Umeå.

Stepifi

STEPIFI sørger for at skolen raskere og enklere kan booke vikarer. Tjenesten kobler lærer og vikar sammen, samtidig som skolen får et administrasjonspanel som gir full oversikt over bruken av vikarer. Slik sørger STEPIFI for at man jobber mer effektivt og reduserer vikarbruken.

Sounds Good

Sounds Good is a game company developing tailored and personalized pronunciation and vocabulary learning tailored towards students who learn English or Norwegian as a second language.

LearnLab

Dypere læring gjennom å skape og dele sammen. 25. september 2017 lanseres en ny programvare som engasjerer til dypere læring gjennom deling, kreativ samskapning og problemløsning. Learnlab er en kombinasjon av innhold og teknologi som engasjerer for dypere læring. Learnlab vil starte med å prøve løsningen ut sammen med 15 kommuner i Deep Learning Society (DLS).

Edrupt AS

Edrupt leverer effektiv læring i en egenutviklet e-læringsplattform til ambisiøse studenter, i en studentfokusert kultur, med en hjelpsom stemme.

IST International Software Technology AS

IST er Skandinavias ledende leverandør av helhetlige IT-løsninger for barnehage, skole og SFO. Vårt mål er å forbedre og forenkle arbeids- og hverdagslivet for studenter, lærere, barnehageansatte, foreldre og administratorer. Halvparten av de ansatte i IST har bakgrunn som lærere eller skoleledere, og i selskapet finnes det mange eksperter på kommunale prosesser, forvaltning, skole, pedagogikk og læring. Vi kan derfor med stor trygghet si - vi kan skole!

LangO

LangO spesialiserer seg på engelsk undervisning online. Vi gjør dette gjennom live gruppeundervisning (5 elever/1 lærer) og 1-1 timer med din egen LangO Mentor (1 elev/1 lærer). I tillegg bruker vi 'micro-learning' html5 aktiviteter og spill samt som del av undervisnings metoden våres. All undervisningen er tilgjengelig gjennom 'smartphones', 'tablets' og 'desktops'.

Hold AS

Hold er en produktivitetsapplikasjon som belønner studenter for å legge vekk telefonen når de er på skolen. Dette er bevist at fører til økt fokus og effektivitet i skolerelatert arbeid, samt økte akademiske resultater. Nøkkelfaktoren for å legge fra seg mobiltelefonen er belønninger. For hvert 20. minutt en student ikke bruker telefonen når de er på skolen, får de ett poeng gjennom Hold. Disse poengene kan videre brukes som valuta på vår markedsplass, hvor de kan hente ut en rekke belønninger fra våre samarbeidspartnere.