Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

IST International Software Technology AS

IST er markedsleder i Norge innenfor it-løsninger til kommuner for administrasjon av skoler og barnehager. I over 30 år har IST hjulpet skoler, mennesker og bedrifter med å møte fremtiden. Vår pay-off sier Learn more. For oss betyr det å hjelpe våre kunder med å få frigjort tid som skal brukes på elevene, men det betyr også at vi som selskap vil lære mer og vi vil gjerne bidra til at andre også lærer mer.

www.ist.com

tove.torstensson@ist.com

Lærerne

Lærerne er en animasjonsbasert, komplementær løsning til realfag på VGS- og universitetsnivå med hovedfokus på matematikk. Vi tilbyr steg-for-steg animasjonsvideoer sammen med oppgaver, quiz og et belønningssystem.

www.laererne.no

Munib_mushtaq@hotmail.com

LangO

LangO spesialiserer seg på engelsk undervisning online. Vi gjør dette gjennom live gruppeundervisning (5 elever/1 lærer) og 1-1 timer med din egen LangO Mentor (1 elev/1 lærer). I tillegg bruker vi 'micro-learning' html5 aktiviteter og spill samt som del av undervisnings metoden våres. All undervisningen er tilgjengelig gjennom 'smartphones', 'tablets' og 'desktops'.

www.lango.today

nils@lango.today

Hold AS

Hold er en produktivitetsapplikasjon som belønner studenter for å legge vekk telefonen når de er på skolen. Dette er bevist at fører til økt fokus og effektivitet i skolerelatert arbeid, samt økte akademiske resultater. Nøkkelfaktoren for å legge fra seg mobiltelefonen er belønninger. For hvert 20. minutt en student ikke bruker telefonen når de er på skolen, får de ett poeng gjennom Hold. Disse poengene kan videre brukes som valuta på vår markedsplass, hvor de kan hente ut en rekke belønninger fra våre samarbeidspartnere.

www.holdapp.no

anders@holdapp.no

BS Undervisning

BS Undervisning leverer læremidler og annen litteratur til norske barnehager, grunnskoler, videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner. Vår jobb er å gi kundene våre god oversiktlig informasjon over tilgjengelige læremidler, slik at det blir enklere å orientere seg og ta riktige valg. I nettbutikken vår vil man til enhver tid finne det bredeste utvalget av skolebøker og digitale læremidler beregnet til utdanning.

www.bsundervisning.no

Olav.Halvorsen@bsundervisning.no

Poio AS

Knekk lesekoden lekende lett med lesespillet Poio! Vårt første spill, Poio, ble lansert 20. juni 2017 til iOS. Vi jobber for tiden med Android-versjon, og engelsk versjon. Selskapet, Poio AS, er plassert i StartupLab i Forskningsparken. Etablert i 2016 og selskapet har per juli 2017 tre fulltidsansatte.

www.poio.com

daniel@poio.com

Swipe

Teachers and students around the world use Swipe every single day to increase engagement in the classroom and turn their presentations into conversations. It's live, interactive, and super simple to use. Swipe has helped over a million people share knowledge since 2013.

www.swipe.to

fredrik@swipe.to

Rikt

Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi jobber for å etablere ambisiøse og gode læringsmiljøer, gjennom pedagogisk bruk av EdTech. Dette lykkes vi med gjennom bruk av digitale hjelpemidler, satt inn i en sammenheng med vurdering for læring og klasseledelse. Vi legger til rette for at alle skal få mestre, skape, anerkjenne og reflektere. Rikt er svært opptatt av det forskning har vist gir økt læring i skolen og i barnehager. Vi har gitt veiledning i over 70 kommuner, over hele landet.

www.rikt.net

kris@rikt.net

Cappelen Damm Undervisning

Cappelen Damm Undervisning er en del av Norges største forlagshus. I tett samarbeid med kundene utvikler vi digitale løsninger som benyttes i hele undervisningssektoren. Vi tilbyr ca. 400 fagnettsteder for grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og akademisk.

www.cdu.no

eva.loennechen@cappelendamm.no