Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

Undervisningsplan.no

Barnehage og skole

Undervisningsplan.no har som mål å optimalisere innholdet i skolen, forenkle lærerhverdagen og bidra til at skolen gir verdi for alle barn og ungdommer i grunnskolen. Vi jobber for at undervisningsplaner og -opplegg som til enhver tid er aller best skal få en raskere vei ut til lærere og klasserom, og plattformen skal bli et fullverdig alternativ til lærebokstyrt skole.

Microsoft Norge

Barnehage og skole Høyere utdanning Næringsliv

Microsoft legger til rette for digital transformasjon gjennom intelligente skytjenester og distribuert intelligens. Microsoft har som formål å gi alle mennesker og virksomheter verktøyene de trenger for å oppnå mer. Det samme gjelder vår satsning på skole og utdanning, hvor vi hver dag hjelper barnehager, skoler, universiteter og høyskoler med å digitalisere og modernisere seg, med god hjelp av våre partnere.

Engineerium

Barnehage og skole Høyere utdanning

Engineerium er et interaktivt opplevelsessenter på Fornebu og tilbyr blant annet det interaktive læringsspillet Engineering Challenge til elever på 8. – 13. trinn. I Engineering Challenge får elevene prøvd seg som ingeniører, og de må jobbe både selvstendig og i team for å løse oppdraget. Engineerium har i tillegg tilpassede undervisningsopplegg for alle andre klassetrinn og barnehager.

Ludenso

Barnehage og skole Høyere utdanning

Ludenso er et oppstartsselskap som jobber for å gi skoler et tverrfaglig samskapingstilbud hvor elevene får bruke ny teknologi til å utfolde seg kreativt. Vi tilbyr et prisvennlig utdanningskurs for at unge ikke bare skal kunne konsumere digitalt innhold, men også kan skape og utforske det de har skapt i en utvidet virkelighet (AR).