Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

Bokbasen AS

Barnehage og skole

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Våre produkter tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen - den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge - og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole.

Eduplaytion AS

Barnehage og skole

Eduplaytion AS utvikler og leverer spillbaserte læringsplattformer for morgendagens skole. Ved dette skaper vi underholdende mengdetrening for elevene på den ene siden, og et informativt og effektivt arbeidsverktøy for lærere, foreldre og foresatte på den andre.

Leap Learning

Barnehage og skole

Leap Learning har utviklet over 300 apper som dekker logikk, lesing og regning, og kombinert med hands-on spill i et nytt læringsområde med 9 dedikerte stasjoner (The Leap Learning Lab), vil vi sørge for at alle barn lærer i sitt eget nivå og i sitt eget tempo.

iMAL

Barnehage og skole

iMAL er en multisensorisk metode for begynneropplæring. En studie gjennomført ved NTNU viser at skoler som tar i bruk iMAL allerede i første klasse opplever at ingen barn utvikler store lesevansker. Læremidlet til elevene er digitalisert og tilrettelagt for læringsbrett med touchskjerm for å ivareta den verdifulle multisensoriske innlæringseffekten.