medlem

Stepifi

STEPIFI sørger for at skolen raskere og enklere kan booke vikarer. Tjenesten kobler lærer og vikar sammen, samtidig som skolen får et administrasjonspanel som gir full oversikt over bruken av vikarer. Slik sørger STEPIFI for at man jobber mer effektivt og reduserer vikarbruken.