medlem

Poio AS (Readlings)

Poio sin visjon er å introdusere skriftspråk som noe magisk for de yngste barna. Våre apper gir barn indre motivasjon for å knekke lesekoden. I 2017 lanserer vi vårt første produkt: Readlings. Poio AS ble etablert våren 2016 og har kontorer i Forskningsparken.