medlem

LangO

LangO spesialiserer seg på engelsk undervisning online. Vi gjør dette gjennom live gruppeundervisning (5 elever/1 lærer) og 1-1 timer med din egen LangO Mentor (1 elev/1 lærer). I tillegg bruker vi ‘micro-learning’ html5 aktiviteter og spill samt som del av undervisnings metoden våres. All undervisningen er tilgjengelig gjennom ‘smartphones’, ‘tablets’ og ‘desktops’.

 

LangO har utviklet vårt 12-måneders pensum rundt CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Det er basert på en ‘ikke-lineær’ struktur, så kursene har ingen start eller sluttdato. Vi har også en ‘omvendt undervisnings’ tilnærming i tillegg til å være en Cambridge University Press lisenspartner.