medlem

Lærerne

Lærerne er en animasjonsbasert, komplementær løsning til realfag på VGS- og universitetsnivå med hovedfokus på matematikk. Vi tilbyr steg-for-steg animasjonsvideoer sammen med oppgaver, quiz og et belønningssystem.