medlem

KiK, Crowther Communications

Kunnskap i Kontekst (KiK) er en digital læringsplatform under utvikling. KiK ønsker å tydeliggjøre sammenhenger mellom skolefag på tvers av tid, sted, aktører og hendelser – gjennom en visuell og interaktiv platform.