medlem

Inkrement AS

Inkrement bedrer kvaliteten på norsk skole gjennom Campus Inkrement, en tjeneste for omvendt undervisning.

 

Campus Inkrement gjør en bedre skole mulig. Med omvendt undervisning på Campus brukes klasserommet til aktiv læring og læreren får mer tid til å følge opp hver enkelt elev.

Campus Inkrement er en undervisningsplattform som kombinerer «flipped classroom» med læringsdata. På Campus finnes ferdige kurs for omvendt undervisning til mange fag, med innebygget oversikt over hver elevs progresjon. Alt i en enkel tjeneste som brukes av tusenvis av lærere hver dag.