Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

Bokbasen AS

Barnehage og skole

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Våre produkter tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen - den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge - og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole.

Eduplaytion AS

Barnehage og skole

Eduplaytion AS utvikler og leverer spillbaserte læringsplattformer for morgendagens skole. Ved dette skaper vi underholdende mengdetrening for elevene på den ene siden, og et informativt og effektivt arbeidsverktøy for lærere, foreldre og foresatte på den andre.

Leap Learning

Barnehage og skole

Leap Learning har utviklet over 300 apper som dekker logikk, lesing og regning, og kombinert med hands-on spill i et nytt læringsområde med 9 dedikerte stasjoner (The Leap Learning Lab), vil vi sørge for at alle barn lærer i sitt eget nivå og i sitt eget tempo.

Next2Five

Høyere utdanning Næringsliv

Next2Five utvikler og tilbyr produkter og tjenester med fokus på fremtidens kompetansebehov. Med dette bidrar vi til bærekraftig valg av utdannelsesløp, livslang læring og identifisering av kompetansebehov i bedrifter og organisasjoner.

iMAL

Barnehage og skole

iMAL er en multisensorisk metode for begynneropplæring. En studie gjennomført ved NTNU viser at skoler som tar i bruk iMAL allerede i første klasse opplever at ingen barn utvikler store lesevansker. Læremidlet til elevene er digitalisert og tilrettelagt for læringsbrett med touchskjerm for å ivareta den verdifulle multisensoriske innlæringseffekten.

eCompX

Barnehage og skole Privatmarkedet

eCompx produserer datamaskiner og systemer som gjør det enklere for mennesker å erverve seg kunnskaper og anvende det til å skape et bedre liv. Vårt mål er å skape en bedre verden ved å formidle kunnskaper og styrke individer.

Prepp

Næringsliv

Prepp empower leaders to get the most out of their people by engaging and aligning them in information, tasks and training through a chat-interface/chatbot.

Seagull Maritime AS

Seagull Maritime AS er en markedsledende leverandør av kompetansesystemer og e-læring rettet mot sjøfolk ombord på skip. Vi er 135 ansatte med hovedkontor i Horten og avdelingskontorer i 8 land.

Hubro Education AS

Hubro Education gjør det enkelt og gøy å "learn by doing" i økonomi- og ledelsesfagene med nettbaserte bedriftsspill. I spillene styrer spillerne virtuelle selskaper, og for lykkes må de bruke teorien i praksis. Spillene passer for både høyere og videregående utdanning, og i dag bruker 20 universiteter og 70 videregående skoler i seks land våre simuleringer.

Sci-Code AS

Sci-Code provides students, teachers, content creators and institution leaders with high quality, computer science courseware and tools. Instead of spending weeks creating interactive coding exercises like at Codecademy.com - our lean content manufacturing system allows for any global expert to create courseware in any language, in minutes, without having code.

Kommuneforlaget AS

Kommuneforlaget er en av de 25 mest innovative selskapene i Norge. Vårt mål er å øke kvaliteten på offentlige tjenester gjennom utdanningsteknologi og digitalisering.

Skolon AS

Skolon får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet! Digital læring skal være enkelt. Derfor samler Skolon digitale skoleverktøy på én samlingsplass, med én innlogging. Her finner du alt fra læremidler, programmer og apper, til hjelpemidler og tjenester fra ulike leverandører som passer for både lærere og elever. Det er også mulig å koble sammen skoleplattform og administrasjonssystem, slik at du får alt du trenger - samlet på ett sted. Mer tid til læring, mindre tid til administrasjon. Digital læring skal være enkelt!