Medlemmer

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

 

Educas

Educas utvikler "lær å lære"-løsninger for skole- og høgskolesektoren. Lær å lære er en 21st Century Skill og på EUs liste over kjernekompetanser.

www.educas.no

kontakt@educas.no

Macroscope/Corelis AS

Macroscope develops a new type of digital teaching and learning material aimed to improve learning outcomes from Economics courses. The solution is based on extensive use of real and dynamic data related both to theory and topical issues.

www.macroscope.no

magali@macroscope.io

No Isolation

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift, grunnlagt i oktober 2015. Selskapets mål er å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon gjennom teknologi. Første produkt er AV1, en robot som gjør at barn og unge med langtidssykdom kan delta på skole. AV1 ble lansert i august 2016, og står nå på over 240 skolepulter i Europa. AV1 er utstyrt med kamera, mikrofon og høyttaler, som lar eleven koble på og delta, uansett hvor de er. Den er utviklet med sikkerhet i høysetet, spesielt for bruk i klasserommet.

www.noisolation.com

vestneshagen@noisolation.com

Lin Education

Lin ønsker å utvikle en skole i bevegelse. En skole som er en del av samfunnet, der eleven, læringen og utviklingen står i fokus – hele tiden og overalt. Lin jobber med skoleutvikling og har 10 års erfaring. I 2017 etablerte vi oss i Norge, og vi har i dag nesten 100 ansatte på våre arbeidssteder i Oslo, Gøteborg, Stockholm, Malmø, Karlstad og Umeå.

www.lineducation.no

solveig.ellila@lineducation.no

Stepin AS

STEPIN sørger for at skolen raskere og enklere kan booke vikarer. Tjenesten kobler lærer og vikar sammen, samtidig som skolen får et administrasjonspanel som gir full oversikt over bruken av vikarer. Slik sørger STEPIN for at man jobber mer effektivt og reduserer vikarbruken.

www.stepin.io

info@stepin.io

Box of Words

A revolutionary, personalised way of learning a language, Box of Words helps you to prioritise precisely which words to learn, and then helps you to learn them. Fast.

www.boxofwords.com

ole@boxofwords.com

LearnLab

Dypere læring gjennom å skape og dele sammen. 25. september 2017 lanseres en ny programvare som engasjerer til dypere læring gjennom deling, kreativ samskapning og problemløsning. Learnlab er en kombinasjon av innhold og teknologi som engasjerer for dypere læring. Learnlab vil starte med å prøve løsningen ut sammen med 15 kommuner i Deep Learning Society (DLS).

www.learnlab.net

yngve@learnlab.net

IST International Software Technology AS

IST er markedsleder i Norge innenfor it-løsninger til kommuner for administrasjon av skoler og barnehager. I over 30 år har IST hjulpet skoler, mennesker og bedrifter med å møte fremtiden. Vår pay-off sier Learn more. For oss betyr det å hjelpe våre kunder med å få frigjort tid som skal brukes på elevene, men det betyr også at vi som selskap vil lære mer og vi vil gjerne bidra til at andre også lærer mer.

www.ist.com

tove.torstensson@ist.com

Lærerne

Lærerne er en animasjonsbasert, komplementær løsning til realfag på VGS- og universitetsnivå med hovedfokus på matematikk. Vi tilbyr steg-for-steg animasjonsvideoer sammen med oppgaver, quiz og et belønningssystem.

www.laererne.no

Munib_mushtaq@hotmail.com

LangO

LangO spesialiserer seg på engelsk undervisning online. Vi gjør dette gjennom live gruppeundervisning (5 elever/1 lærer) og 1-1 timer med din egen LangO Mentor (1 elev/1 lærer). I tillegg bruker vi 'micro-learning' html5 aktiviteter og spill samt som del av undervisnings metoden våres. All undervisningen er tilgjengelig gjennom 'smartphones', 'tablets' og 'desktops'.

www.lango.today

nils@lango.today