medlem

LangO

LangO spesialiserer seg på engelsk undervisning online. Vi gjør dette gjennom live gruppeundervisning (5 elever/1 lærer) og 1-1 timer med din egen LangO Mentor (1 elev/1 lærer). I tillegg bruker vi ‘micro-learning’ html5 aktiviteter og spill samt som del av undervisnings metoden våres. All undervisningen er tilgjengelig gjennom ‘smartphones’, ‘tablets’ og ‘desktops’.
 
 

LangO har utviklet vårt 12-måneders pensum rundt CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Det er basert på en ‘ikke-lineær’ struktur, så kursene har ingen start eller sluttdato. Vi har også en ‘omvendt undervisnings’ tilnærming i tillegg til å være en Cambridge University Press lisenspartner.

Hva slags tjenester tilbyr dere?

Vi tilbyr engelsk språkopplæring til bedriftskunder online. Brukere booker inn de undervisningstimene de vil delta i gjennom vår custom web-app, vi tilbyr både Gruppe Undervisningstimer i alle 6 CEFR nivåer i både General English (Grammar, Listening and Speaking) sammen med Business English og skreddersydde En til En leksjoner.