medlem

Kommuneforlaget AS

Kommuneforlaget er en av de 25 mest innovative selskapene i Norge. Vårt mål er å øke kvaliteten på offentlige tjenester gjennom utdanningsteknologi og digitalisering.