medlem

IST International Software Technology AS

IST er Skandinavias ledende leverandør av helhetlige IT-løsninger for barnehage, skole og SFO. Vårt mål er å forbedre og forenkle arbeids- og hverdagslivet for studenter, lærere, barnehageansatte, foreldre og administratorer. Halvparten av de ansatte i IST har bakgrunn som lærere eller skoleledere, og i selskapet finnes det mange eksperter på kommunale prosesser, forvaltning, skole, pedagogikk og læring. Vi kan derfor med stor trygghet si – vi kan skole!

 
 

Visjon «Everyone is entitled to a good school.» Helt siden IST ble grunnlagt har vi hjulpet skoler og barnehager til å bli bedre og mer effektive. Vi mener at alle barn og elever har rett til en bra skole og vi er forberedt på å bruke vår kunnskap og vårt engasjement til å virkeliggjøre denne visjonen. IST hjelper mennesker og organisasjoner med å utvikle seg og til å lære mer – nå og i fremtiden. Misjon ”With our experience, knowledge and technology we make sure everyone Learn more.” IST sin oppgave er å effektivisere hverdagen til alle som jobber i eller med skole og barnehage. Gjennom å lytte til brukerne sikrer vi at vårt system og våre løsninger gir administratorer, rektorer, lærere, ledere, elever og foreldre, mer tid til det som er aller viktigst – barna våre.