medlem

iMAL

iMAL er en multisensorisk metode for begynneropplæring. En studie gjennomført ved NTNU viser at skoler som tar i bruk iMAL allerede i første klasse opplever at ingen barn utvikler store lesevansker. Læremidlet til elevene er digitalisert og tilrettelagt for læringsbrett med touchskjerm for å ivareta den verdifulle multisensoriske innlæringseffekten.

 
 

iMAL-metoden er utviklet av Regine Nagelhus som har sin bakgrunn som spesialpedagog i grunnskolen og som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. iMAL-læremidlet er utviklet gjennom samskaping med engasjerte pedagoger på skoler i hele Norge.

Teamet består nå av 10 kursledere som tilbyr iMAL-kurs i hele landet.

iMAL-metoden kan også læres gjennom webinarer/nettkurs.