medlem

Eduplaytion AS

Eduplaytion AS utvikler og leverer spillbaserte læringsplattformer for morgendagens skole. Ved dette skaper vi underholdende mengdetrening for elevene på den ene siden, og et informativt og effektivt arbeidsverktøy for lærere, foreldre og foresatte på den andre.

 
 

Spill er i dag blitt en dominerende del av barne- og ungdomskultur, og ferske undersøkelser viser at åtte av ti elever spiller dataspill regelmessig. Tiden er moden for at vi anerkjenner de enorme mulighetene spill kan ha for elevenes motivasjon og læringsutbytte dersom de designes riktig.