medlem

Educas

Educas utvikler «lær å lære»-løsninger for skole- og høgskolesektoren. Lær å lære er en 21st Century Skill og på EUs liste over kjernekompetanser.