event

Informasjonsmøte om utlysninger i RFF Hovedstaden

15. aug 2017 | Oslo sentrum - TBC


Målgruppen for møtet er søkere til for- og hovedprosjekter fra RFF Hovedstaden i 2017/2018. Offentlig sektors behov og utfordringer står sentralt i utlysningene, der offentlig sektor kobles med bedrifter og FoU-miljøer for å finne løsninger. Både offentlige søkere og søkere fra bedrifter ønskes velkommen. FOU-partnere er også velkomne til å delta på møtet.