event

Oslo Edtech Hackathon 2019

3. mai 2019 | Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, Oslo


Oslo Edtech Cluster er medarrangør, sammen med NTNU, Tekna og Gyldendal, av det aller første Oslo Edtech Hackathon. Temaet er Frafall. Frafall – fra videregående skole, høyere utdanning og arbeidslivet – er et betydelig samfunnsproblem. Nå inviterer vi til felles dugnad for å komme opp med nye innfallsvinkler og løsninger på frafall. Tverrfaglige team jobber 24 timer med løsninger som kan bidra til å redusere frafall i norsk skole, og/eller fange opp de som har falt utenfor.

 
 

Med på laget har vi mange støttespillere, blant annet Utdanningsetaten i Oslo kommune og Regionale Forskningsfond, i tillegg til medarrangørene.