event

Edtech i næringslivet – hvordan få best utbytte?

16. nov 2017 | BI Learning Lab, Nydalen


Hvordan kan teknologi brukes til å integrere jobb og læring, og for å heve kompetansen blant de ansatte? Hvordan kan næringslivet forberede seg for kommende forandringer?
Få inspirasjon og tips fra aktuelle case studies om hvordan digitale virkemidler brukes i praksis for å takle utfordringer rundt kompetanseheving i næringslivet.

 
 

Program

kl.08:00 Registering Kaffe og bakevarer serveres
kl.08:30 Velkommen
Hege Tollerud, Oslo Edtech Cluster og Marte Gallis, Fixxli AS ønsker velkommen og gir en introduksjon til tema

kl.08:40  – 10:00
Læring og Utvikling i organisasjoner – beste praksis og neste praksis
Mats Kristiansen, Leadership Weekly
Mats presenterer resultatet av 100 respondenter fra 28-spørsmål undersøkelsen. Han gir en oversikt over næringsliv med tanke på lederutvikling.

Læring som strategisk virkemiddel
David Sagen, Handelshøyskolen BI
Tradisjonell ledelse og strategisk tenkning utfordres av et forretningsliv i stadig raskere endring. Hvordan legger man en strategi i et bevegelig terreng og hvordan kan man ruste ledere til å skape og håndtere endring? Darwin hadde rett. De mest tilpasningsdyktige vil gå videre, evnen til å lære blir avgjørende.

Hvordan jobber EVRY med læring for å lykkes på et personlig nivå
Anne Elisabeth Serigstad, Evry Academy
9000 ansatte står midt i en teknologisk revolusjon. Hvordan motivere for å bruke teknologi for å understøtte en personifisert læringsprosess?

 

Samlingen er gratis – velkommen!!