Nyhet

Meet our members: MedLearn

Publisert: 20. desember 2018

MedLearn tilbyr fagskoler innenfor helse og oppvekst på nett. Vi snakker med Wenche Halvorsen, Utdanningsdirektør, om deres digitale læringsplattform, utfordringer og ambisjoner.

 
 

Hva driver MedLearn med?
MedLearn er en del av Intendia Professional som inkluderer NKI Fagskoler, NKI Kompetane, Treider Fagskoler, Treider Kompetanse, Bilder School of Photography og Sofi (School of Fasion Industry).
NKI endret 1.1.18 navn til MedLearn og valgte å fokusere på å tilby fagskoler innenfor helse og oppvekst på nett. Gjennom samarbeid med fylkeskommuner, og offentlig og privat næringsliv tilbyr vi pt. 6 fagskoler innenfor helse og har i overkant av 700 studenter.
MedLearn utvikler, forfatter og leverer på en egenprodusert digital løsning rene nettstudier til våre studenter. Det å knytte seg opp mot forskningsmiljøer og Startups er derfor en vesentlig del av vår måte å jobbe på. Vi ønsker å ligge i front når det gjelder å finne frem til gode digitale løsninger som fremmer læring og som bidrar at vi klarer å få så mange som mulig til å fullføre.

Hvordan virker produktet?
Digital læringsplattform, hvor alt innhold ligger tilgjengelig og hvor studenten har både innhold, aktivitetsrom, videorom og digitale rom hvor de kommuniserer med lærer og medstudenter.

Hva har du lyst til å forandre?
Være en viktig, landsdekkende samfunnsaktør som bidrar til å øke kompetansen i oppvekst- og helsesektoren. Tilby praktisk yrkesrettede utdanninger på en digital løsning som enten tilbys de som er i jobb og som ønsker å øke kompetansen sin eller de som ønsker å øke kompetanse for å få seg en jobb.

Hvorfor valgte du edtech?
NKI (nå MedLearn) var den første tilbyder av nettstudier i Norge,  allerede tilbake i 1987.
MedLearn legger til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder. Vi ønsker å knytte oss til innovative teknologiske miljøer for å kunne tilby optimale digitale løsninger for våre studenter som gir god læringseffekt og øker gjennomføringsgraden.

Hva ser du de største utfordringene i dette markedet?
Lånekassemidler må tilbys også de som starter å studere i andre måneder enn januar og august.
Få opp tempo i å få på plass nye studier som samfunnet trenger raskt. Prosessen fra når markedet etterspør nye studier til de er i gang tar for lang tid.

Hva er dine neste store skritt eller ambisjoner?
Bygge opp en dobbel så stor portefølje de neste tre årene.

På hvilken måte har Oslo Edtech Cluster gjort en forskjell for deg?
For å bygge nettverk, møte startupmiljøer/grunderbedrifter som tenker nytt, og få teste ut nye produkter før det kommer på markedet. Vi ønsker å være i front med nye produkter som ikke har kommet i markedet enda. Gjennom å være med i klyngegruppa i Oslo Edtech Cluster møter vi slike aktører. Vi ønsker også og brukes som testmiljø for å teste ut nye produkter/løsninger.
Vi har møtt aktører som bla. EdTech Foundry og Sintef som vi har hatt/har utviklingsprosjekter sammen med.

Hvor mange ansatte har dere?
5 faste ansatte/2 eksterne konsulenter, samt deler fellesfunksjoner som studierådgivning/marked/økonomi/HR/eksamen/IT med Intendia Professional.

Hvilken fase vil du si bedriften er i?
MedLearn startet 1.1.18 (NKI 1959), og har ambisjoner om å vokse.