post

Digital kompetanse – fra et forskerperspektiv

Publisert: 3. mars 2017

Hva menes egentlig med digital kompetanse? Hvorfor er det viktig å forstå noe om dette og kan det måles? Dette løftet Oslo Edtech Cluster og NIFU da vi samlet over 40 deltakere fra 30 selskaper og organisasjoner i klyngen, myndighetsaktører og ulike forskningsmiljøer til seminar.

Jo Tondeur snakker om digital kompetanse hos NIFU.

 

Ifølge den norske læreplanen skal alle elever lære fem grunnleggende ferdigheter. Én av disse er digitale ferdigheter, sammen med lesing, skriving, muntlige ferdigheter og regning. Digitale ferdigheter handler ikke bare om å kunne bruke digitale verktøy, men også hvordan man skaper, kommuniserer, løser problemer og analyser kildene. Med så mange muligheter for interaksjon gjennom digitale plattformer som vi har i dag, er det nye former for atferd som også må taes opp, nemlig nettmobbing sa Fazilat Siddiq fra NIFU. Hennes studier viser også at norske elever har i stor grad har tilgang til digitale verktøy. Men likevel har faktisk elevenes sosioøkonomiske bakgrunn mye å si for deres digitale kompetanse. Derfor spiller skolene en hovedrolle for elevene i forhold til å tilegne seg digital kompetanse.

Jo Tondeur, forsker ved University of Ghent i Belgia, introduserte det teoretiske rammeverket TPACK som beskriver samspillet mellom teknologisk kunnskap (TK), pedagogisk kunnskap (PK) og innhold kunnskap (CK). TPACK hjelper å identifisere og vurdere lærernes digitale kompetanse for å integrere teknologi og fagkunnskap i undervisningen.

Se presentasjonen til Jo her!

Erling Grønlund, daglig leder i Rikt, har jobbet med 80 kommuner i Norge og delte noen av sine erfaringer med opplæring i digital kompetanse. Å integrere digital teknologi i klasserommet handler ikke om hvor mye nettbrettene brukes, men om effektiviseringen av læring gjennom digital kompetanse. Elevene kan være ressurser for hverandre. Kompetanse hos lærerne er derfor desto mer viktig, var Grønlunds budskap.

Seminaret hos NIFU var ett i en serie slike samlinger med fokus på ulike tematikker innen læringsteknologi og samspill mellom næring, FoU-miljøer og markedssiden. Vi vil fortsette rekken av disse seminarene, så følg med på våre nettsider for mer!