post

Samarbeid om utvikling

Publisert: 16. februar 2017

Hvordan kan Oslo Edtech Cluster og våre medlemmer praktisk få til godt samarbeid med Oslo kommune om utvikling og bruk av læringsteknologi?
Dette var utgangspunktet da vi som næring inviterte Oslos byråd for kunnskap og oppvekst, Tone Tellevik Dahl, til samtale i Forskningsparken.

 

Nesten 30 representanter fra 20 selskaper i klyngen møtte Oslos byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst, med byråd Tellevik Dahl i spissen. Tilbakemeldingen fra byråden og hennes byrådsavdeling var veldig positiv.
– Dette var til stor nytte for oss! Gjennom korte presentasjoner fra de ulike selskapene fikk vi gode innspill og tanker om hva som kan være fornuftig å undersøke nærmere i oppfølgingen av strategien, sa Tone Tellevik Dahl etter møtet i Oslo Edtech Cluster.

Den største utfordringen for næringen er å få tilgang til brukere å teste på og utvikle sammen med, noe som er helt nødvendig for utvikling av brukerstyrte produkter og tjenester og økt kunnskap om disse.

Før jul la byrådet i Oslo frem strategien Teknologi for læring. Byråd Tone Tellevik Dahl presenterte strategien for læringsteknologi i Osloskolen 2017-2019. Kvalitet og riktig pedagogisk bruk er sentralt i byrådets vurdering av læringsteknologi og læringsprosessen.

Mange av klyngens medlemmer har bidratt med innspill under arbeidet med strategien, og flere av tiltakene som foreslås ligger tett opptil det vi fokuserer på i Oslo Edtech Cluster. Ikke minst er det positivt at byrådet løfter tiltak som å utvikle ny læringsteknologi i samarbeid mellom næring, forskere og skoler, basert på skolens behov, etablere en testarena for læringsteknologi, og å øke kunnskapen om læringsteknologi gjennom åpning av Osloskolen for mer forskning og forsøk.

Teknologi for læring skal etter planen opp i bystyret i begynnelsen av mars.
Du kan lese hele strategien som byrådet har lagt frem her.