post

H.K.H. Kronprinsen lærer om norsk edtech

Publisert: 18. januar 2017

Teglverket skole, IKT-Norge og Oslo Edtech Cluster har invitert Kronprinsen for å vise hvordan læringsteknologi benyttes ved norske skoler. Fredag 20. januar vil elever ved skolen demonstrere bruk av ulike verktøy og Kronprinsen får testet teknologien i interaksjon med barna. Kronprinsens besøk på Teglverket skjer i forbindelse med at han skal foreta den offisielle åpningen av “The Norwegian Classroom”, på BETT 2017 i London, torsdag 26. januar.

H.K.H Kronprinsen ønsker å lære mer om norsk læringsteknologi. Foto: Kongehuset

 

På kort tid har den norske edtechnæringen rukket å bli over 60 selskaper med godt over 140 millioner brukere i hele verden. Teglverket skole, IKT-Norge og Oslo Edtech Cluster har i den anledning invitert Kronprinsen for å vise hvordan læringsteknologi benyttes ved norske skoler, for å gi tilpasset opplæring til alle elever. Skolen vil blant annet vise frem verktøy som Dragonbox, Kahoot!, MultiSmart øving (adaptiv læring) og Kikora, i tillegg til andre verktøy som er viktige i læringsarbeidet.

Teglverket skole har nylig vunnet Innovasjonsprisen 2017, tildelt av IKT-senteret. Skolens læringssyn er å finne i skolens visjon: “Teglverket åpner dører mot verden og fremtiden.”
– Teglverket skole jobber for å ruste elevene for fremtiden, for det kompetansebehovet vi møter om 20 år, sier skolens rektor, Elisabeth Palmgren.

Oslos ordfører Marianne Borgen tar i mot Kronprinsen ved ankomst.

Programmet
11.00-11.05 Ordfører Marianne Borgen tar imot Kronprinsen. Han vil så få hilse på Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten, Heidi Austlid, direktør for IKT-Norge og Elisabeth Palmgren, rektor ved Teglverket skole. Oslo Edtech Cluster ved Hege Tollerud og Innovasjon Norge Ved Pål T. Næss vil også være representert under besøket.
11.10-11.20 Velkommen! Rektor presenterer skolens helhetlige og innovative pedagogiske praksis med bruk av IKT.
11.20-11.40 Lærer og elever fra 1.- 5. Trinn demonstrerer hvordan de jobber med lesing/skriving og regning.
11.40-11.45 Rektor takker for besøket.