Nyhet

Edtechnæringen til Finland med HM Kongen

Publisert: 31. august 2016

Oslo Edtech Cluster og IKT Norge har laget et opplegg og ulike møteplasser rundt læringsteknologi i forbindelse med DDMM Kongen og Dronningens offisielle statsbesøk til Finland 6.-8. september.

Deres Majesteter Kongen og Dronningen. Handoutbilde fra Det kongelige hoff publisert 15.01.2016. Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff.

 

Edtech-aktivitetene er bygget over en tematikk som handler om fremtidens læring, og norsk og finsk edtech-nærings posisjon i dette markedet og landskapet internasjonalt. Flere av de norske edtech-selskapene har markedsandeler og/eller samarbeid med finske aktører, og andre er interessert i å utforske mulighetene.

Finland er kjent for å være langt fremme på utdanning. Nå endrer de undervisningen mot mer tverrfaglig og prosjektbasert, og med økt bruk av digitale verktøy for å måle og analysere læringen og resultatene.

Formålet med deltakelsen er profilere norsk edtechnæring som internasjonalt ledende innen feltet læringsteknologi, utforske muligheter i det finske markedet og knytte kontakt med potensielle samarbeidspartnere i Finland.

Næringsminister Monica Mæland, Utenriksminister Børge Brende, helseminister Bent Høie og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar også under statsbesøket, det samme gjør statsekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartmentet.