Archive: jun 2015

12. juni 2015 ble tre nye innovasjonsmiljøer tildelt status som klyngeprosjekter i ARENA-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskingsrådet. Programmet går ut på å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.