Velkommen til Oslo Edtech Cluster, et nettverk for selskaper som jobber med læringsteknologi. Norsk edtech er i sterk vekst, det er høy aktivitet, og næringen får stor anerkjennelse internasjonalt. På kort tid har denne næringen rukket å telle over 80 norske selskaper med godt over 300 millioner brukere i hele verden. Edtech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Med edtech-løsninger kan læring organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.
 

Oslo Edtech Clusters medlemmer skal sammen utvikle og gjennomføre aktiviteter som styrker samarbeidet, nettverket og posisjonen for alt som handler om læringsteknologi fra Oslo og Norge. Medlemmene utfordres til å tenke samarbeid, synergier og felles posisjonering mot markeder og aktører.

Se våre medlemmer Jeg ønsker mer informasjon om medlemskap
Foto: Oslo Innovation Week
 

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Oslo EdTech